Pytanie-Odpowiedź

Czy instalujesz obudowę w skrzynkach paleniskowych, w których gromadzone jest ciepło w celu dalszego rozprowadzania w pomieszczeniach?

Nie ma gotowych osłon na żeliwne paleniska. Możesz to zrobić – jeśli to konieczne. Są to modele wyposażone w konwektor z fabryki (w tym izolowane), ale dotyczy to pieców o powielonej stalowej obudowie.

Powiedz mi, proszę, jaki jest czas chłodzenia kominka?

Jak określić parametry komina dla wkładu kominkowego?

Jaka jest sekwencja pracy z klientem?